News
Januari 2019
Het nieuwe jaar 2019 kondigt zich aan met meer dan 3300 gepubliceerde brieven op ropslettres. We vinden er verschillende brieven gericht aan zijn zoon, Paul Rops, enkele brieven aan de schrijver Paul Verlaine, aan de broers Goncourt en nog vele andere bestemmelingen. We ronden de uitgave van de brieven van Rops door het museum af en zijn klaar voor nieuwe uitdagingen op de website ropslettres. Het belooft een intens jaar vol briefwisseling te worden! 

Wetenschappelijke editie van de briefwisseling van Félicien Rops

Sinds meer dan vijftien jaar werken het Félicien Rops Museum (Provincie Namen) en de vzw Les Amis du musée Rops aan de editie van de briefwisseling van de kunstenaar. Vandaag de dag zijn meer dan 4000 brieven van deze schilder-graveerder geïnventariseerd in publieke en private collecties, brieven van buitengewone kwaliteit. Vanaf de XIXe eeuw geniet de briefwisseling van Rops een zeer goede reputatie bij kunstenaars en schrijvers uit zijn tijd en velen onder hen zien de brieven dan ook graag in omloop gebracht. Zo vertrouwt Edgar Degas toe aan Manet: “ Die daar schrijft zelfs nog beter dan hij graveert [...]. Als op een dag zijn briefwisseling wordt gepubliceerd, dan teken ik voor duizend exemplaren propaganda ”.1

Deze website is mede tot stand gekomen dankzij de Nationale Loterij en laat toe de grote literaire waarde van de correspondentie van de kunstenaar te onthullen evenals de instructieve en grafische waarde ervan. De publicatie ropslettres.be zal met de tijd evolueren. De prioriteit van het Félicien Rops Museum (Provincie Namen) is alle transcripties van de brieven van de kunstenaar te tonen samen met de digitale facsimile’s. De annotatie van de brievencollectie zal verschijnen naargelang het wetenschappelijke werk en de actualiteit van het museum.

1 Brief van Edgar Degas aan Édouard Manet. Geciteerd uit: Boyer d’Agen [Boye Auguste Jean dit Roig Jean de], Rops..iana, Paris, Pellet, 1924, p. 5.